0900 - 8844 info@nogkoor.nl

Gelders Politie Mannenkoor

Politie en muziek

 

Weblink Hermandad Rotterdam

Hermandad Rotterdam bestaat uit een groep enthousiaste muzikanten die allemaal buiten de dagelijkse werkzaamheden op een goede en vooral gezellige manier mooie muziek willen maken.

653

Weblink Nederlands politieorkest

Het Nederlands Politieorkest(NPO) is een symfonisch blaasorkest dat bestaat uit ongeveer 55 muzikanten die werkzaam zijn bij de Nationale politie. Ze zijn afkomstig uit alle Regionale Eenheden in het land. Het NPO werd opgericht in 1995.

647

Weblink Nederlandse Politie Steelband

Sinds 1 mei 2012 is de Nederlandse Politie Steelband onderdeel geworden van het Nederlands Politie Orkest. De zelfstandige vereniging “Nederlandse Politie Steelband” is hiermee opgeheven en de steelband is ondergebracht bij de Stichting Nederlands Politie Orkest.

624

Weblink Politie Bigland Gelderland Midden

De Politie BigBand Gelderland-Midden bestaat uit 20 leden die werken bij de Politie Oost-Nederland of bij een andere eenheid. Ook spelen er muzikanten mee die werken bij een organisatie waar wij als politie veel mee samenwerken. Samen muziek maken is ook samenwerken zou je dus kunnen zeggen.

654

Weblink Politie Mannenkoor Brabant Noord

Het politiemannenkoor is opgericht op 15 januari 1980 onder de naam ‘s-Hertogenbosch politiemannenkoor. Na de laatste grote reorganisatie van de Nederlandse Politie kreeg het koor zijn huidige naam: Regionaal Politie Mannenkoor Oost-Brabant.

632

Weblink Politie Mannenkoor IJsselland

Het IJssellands Politie Mannenkoor zou u kunnen omschrijven als een koor met passie voor- en plezier in muziek en het overdragen van de betekenis ervan.

771

Weblink Politie Mannenkoor Noord-Nederland

Op 21 januari 1993 werd het Politie Mannenkoor Drenthe opgericht. In 2011 is de naam veranderd in het Politie Mannenkoor Noord-Nederland.

608

Weblink Politie Mannenkoor Twente

Op 22 juli 1946 vond de oprichtingsvergadering plaats ten huize van de heer Gerrit de Vries, tevens de eerste dirigent van het koor. Als datum van oprichting werd vastgesteld, 1 augustus 1946.

774

Weblink Politie Muziekvereniging Brabant Zuid

In 1994 werd de Politiemuziekvereniging Brabant Zuid-Oost opgericht. Musicerende politiemensen uit de destijds twee samengevoegde korpsen ( de rijkspolitie en de gemeentepolitie) vormden samen één nieuwe muziekvereniging, Politie Muziekvereniging Brabant Zuid-Oost.

655

Weblink Politiekapel Gelderland Zuid

De Regiopolitie Gelderland-Zuid uit Nijmegen en omstreken beschikt in dat kader over een harmonieorkest, bestaande uit een veertigtal musici en een tamboer- en lyrakorps (TLK). De Politiekapel brengt op artistieke wijze politie en maatschappij dichter bij elkaar door het regelmatig geven van concerten op grote en kleine podia en door diverse rondgangen in de regio.

674

Weblink Politiekapel Haaglanden

In 1992 werden in Nederland de gemeente en rijkspolitie korpsen gereorganiseerd in politieregio’s. In Delft had de gemeentepolitie een orkest “Excelsior” en de gemeentepolitie Den Haag had een orkest genaamd “Onderling Kunstgenot”. Daar Delft en Den Haag onder de regio Haaglanden vielen was er nog maar plaats voor één orkest.

579

Weblink Politiekapel Noord- en-Oost-Gelderland

In de vijftiger jaren kende de toenmalige Gemeentepolitie Apeldoorn een rijk amateuristisch cultureel leven. Er was een toneelgroep met een vaste kern van ongeveer 12 personen. Ook was er een in 1948 opgericht Politie Mannenkoor met ongeveer 25 leden.

1061

Weblink Politiekapel Twente

De Twentse Politie Kapel werd onder de naam Enschedese Politie Muziek Vereniging (E.P.M.V.) opgericht op 26 juli 1927. De E.P.M.V. bestond tot 1998 uit een orkest en een drumband.

597

Weblink Politieorkest Noord-Nederland

PONN is een origineel fanfareorkest en bestaat momenteel uit 57 muzikanten. In het orkest spelen (oud)politiemensen, maar een niet onbelangrijk deel van het orkest is niet direct in dienst van de politie. Deze muzikanten zijn, op wat voor manier dan ook, nauw betrokken bij de politie en de politiemuziek.

590

Weblink Politie Vrouwenkoor Proces Vocaal

Het Politie Dameskoor Proces-Vocaal is opgericht in oktober 1998 en bestaat uit zo’n dertig politiedames. Door de Eenheid Rotterdam zingend te vertegenwoordigen en ons in politie-uniform te presenteren, dragen wij bij aan de verbetering van het imago van het korps.

635

Weblink Politie Vrouwenkoor The Blue Voices

Wij zijn een popkoor, opgericht in 2003, dat bestaat uit medewerksters van de politie in diverse functies en familieleden van politiepersoneel. Met heel veel plezier treden wij ongeveer 12 keer per jaar op in ontmoetingscentra, bejaarden- en verzorgingshuizen en op korenfestivals, kerstmarkten en dergelijke.